Wyższe podatki

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą na terenie Gminy Jarocin, to zapłacisz z tego tytułu wyższe podatki od gruntów i budynków, które do tego celu wykorzystujesz.

Odpowiednio zapłacisz za m2 powierzchni:

gruntu – 0,80 zł

budynku – 22,48 zł

Podwyżka podatku ma zwiększyć rocznie wpływy do gminnej kasy o około 1,3 miliona złotych.

Nie bez znaczenia jest fakt taki, że samorząd gminny nie wprowadził dotychczas żadnych, specjalnych zasad podatkowych wspierających  podmioty gospodarcze, które zachęcałyby do inwestowania na naszym terenie. Propozycje takich rozwiązań nie znajdowały dotychczas uznania w oczach burmistrza Pawlickiego i radnych z jego otoczenia.

Publikujemy poniżej informację o tym, jak w tej istotnej sprawie głosowali poszczególni radni.

Walczak Jerzy