Mieszkaniowa ściema cd.

Zapowiedziana w ostatnim czasie przez zarząd JTBS Sp. z o.o. operacja „ujednolicenia” stawek czynszowych, co dla wielu najemców oznacza sporą podwyżkę stawek czynszu, jest chyba bardzo dobrym momentem na to, aby pokazać prawdę o czynszach w „modelowym” programie mieszkaniowym – „Pawlicki Plus”.

Filarem zastosowanego przy ich budowie mechanizmu finansowego – wg zapowiedzi włodarzy naszej gminy i prezesa JTBS miały być czynsze, które wpłacane przez lokatorów miały być finansowym źródłem spłaty zaciągniętych zobowiązań.

Przekaz medialny w tej sprawie był bardzo jasny – 11 lub 12 złoty za m²/miesiąc plus indywidualne koszty mediów. 

Z wywiadu redaktora Nawrockiego z „Gazety Jarocińskiej” z prezesem Wolskim dowiedzieliśmy się, że nieprawdziwe są informacje prasowe o 24 złotych czynszu za m².

kliknij w obrazek

Wg prezesa JTBS wielkość czynszu dla czteroosobowej rodziny wraz z kosztem mediów miała średnio wynosić około 1300,00 złotych.

Czas i nasza dociekliwość wprowadziły do „bajek” prezesa poważne korekty!

Koszty mediów pozostawmy na boku, bo to kwestia indywidualna każdego najemcy.

Czynsz 12 złotych za m² miesięcznie okazał się pokrywać koszty eksploatacyjne, które ponosi spółka JTBS w wysokości 6,20 zł + koszty spłaty zobowiązań związanych z budową, co wg prezesa Wolskjiego wynosi miesięcznie 5,80 zł za m², co razem daje 12 złotych.

Tutaj przypominam zapowiedzi włodarzy, że czynsze będą źródłem finansowania budowy mieszkań czynszowych!

Okazuje się jednak, że 5,80 zł pokrywa tylko 34,4% kosztu budowy!

Co z pozostałymi 65,6%, czyli około 11,30 zł za m² miesięcznie?

Rzeczywistość jest taka, że owe 11,30 zł za m² kosztów obsługi długu budowlanego spłaca Gmina Jarocin, czyli odbywa się to kosztem każdego mieszkańca – nawet tego, który spodziewa się zapowiadanego przez prezesa i jego zarząd „ujednolicenia” stawek czynszowych.

Tak więc wbrew wcześniejszym zapowiedziom czynszowe samofinansowanie mieszkań „Pawlicki Plus” okazało się kolejną, zwykłą ściemą. 

Fakt jest więc taki, że co miesiąc do czynszu za 55,10 m² mieszkania dopłacamy około 622,30 zł., a do mieszkania o powierzchni 35,6 m²  około 402,30 zł. i to bez względu na zasobność portfela najemcy lokalu.

Dopłaty te powodują, że faktyczna wartość czynszu za m², który pokrywa koszty wybudowania i eksploatacji mieszkań czynszowych kształtuje się w granicach 23,30 zł.

Wygląda więc na to, że prawdę o mieszkaniach czynszowych prezes Wolski mówi tylko wtedy, gdy się srogo pomyli!