Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia „Jarociński Ruch Samorządowy”

W związku z precedensem, do którego doszło podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 10 października, a związanego z wprowadzeniem do porządku obrad przez burmistrza Pawlickiego punktu związanego z informacją o działaniach naszej organizacji, a przygotowanego przez sekretarza Mariusza Gryskę – zarząd przyjął i publikuje poniżej swoje stanowisko w tej sprawie.

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia „Jarociński Ruch Samorządowy” w związku z informacją burmistrza o działaniach stronnictwa szkodzących Gminie Jarocin

            W dniu 10 października 2019 roku podczas sesji Rady Miejskiej w Jarocinie, w punkcie 6 obrad – burmistrz Adam Pawlicki przedstawił informację na temat działalności „Jarocińskiego Ruchu Samorządowego”, który jego zdaniem narusza dobra osobiste Gminy Jarocin.

            Burmistrz udowadniając swoją tezę przypomniał zebranym wyrok sądu, jaki zapadł w 2018 roku, a także treść sprostowania opublikowanego przez „JRS” w mediach lokalnych i na stronie internetowej stowarzyszenia. Sprawa dotyczyła publikacji internetowej z 2017 roku, w której zdaniem sądu podane były w części nieprawdziwe informacje dotyczące zadłużenia i stanu ekonomicznego samorządu gminnego i jego instytucji.

            Prawomocny wyrok został przed rokiem przez „JRS” wykonany i nie widzimy żadnego, jasnego uzasadnienia dla stawiania tej sprawy podczas obrad Rady Miejskiej – tym bardziej, że ustawodawca nie dał burmistrzowi, czy radnym prawa do oceniania działalności organizacji pozarządowych.

            Uważamy więc, że specjalne wprowadzenie do porządku obrad Rady Miejskiej w Jarocinie informacji o działalności „JRS”, przytaczanie przez burmistrza informacji o wyroku sądowym sprzed roku było celowym działaniem Adama Pawlickiego, które w naszej ocenie, miało spowodować negatywne nastawienie do naszego stowarzyszenia zarówno radnych, jak i widzów obserwujących obrady.

              Stanowczo protestujemy przeciw takiej praktyce. De facto może tutaj chodzić o próbę „nękania” stowarzyszenia i wywarcia nacisku na członków „JRS”, aby przestali zajmować się sprawami samorządowymi i przestali patrzeć władzy na ręce.

               Oświadczamy, że taka praktyka „zamykania ust” opozycji nie odniesie żadnego skutku. Nadal będziemy wnikliwie analizowali i oceniali działanie jarocińskiego samorządu. Być może w swym działaniu nie unikniemy błędów, ale tylko ten nie robi błędów, kto nic nie robi.

 

Zarząd Stowarzyszenia

„Jarociński Ruch Samorządowy”

Jerzy Walczak

Jacek Kardach

Jarosław Andrzejak