Nieuczciwe wybory w Wilkowyi (4)

Materiały wyborcze Michała Fijałkowskiego – kandydata na radnego, które zgromadziliśmy podczas kampanii wyborczej – uzupełnione później o zeznania zawiadamiającego Tomasza Klauzy (Komitet Wyborczy Wyborców Katarzyny Szymkowiak), a także sprawozdanie finansowe parafowane przez Tadeusza Walczaka – pełnomocnika kandydata na radnego od burmistrza Pawlickiego wydawały się 100% dowodem na nielegalne finansowanie kampanii wyborczej.

Przypominam, że we Wrocławiu w podobnej sprawie przeciwko komitetowi Rafała Dutkiewicza – prezydenta miasta oskarżonym grozi grzywna w wysokości 100 tysięcy zł. 

Jarocin, to jednak nie Wrocław, tylko prowincjonalne miasteczko, w którym działają różne lokalne powiązania i uzależnienia, a co za tym idzie inną miarą mierzone są występki ludzi władzy. Nielegalne finansowanie kampanii byłego sekretarza jest tego przykładem!

Po ponad półrocznym śledztwie otrzymaliśmy krótkie lakoniczne zawiadomienie z jarocińskiej prokuratury, że wydano postanowienie o umorzeniu dochodzenia! Prokurator zakpił z prawa, czy z wyborców?

Jedno jest pewne, że w naszej ocenie ten precedens dał zielone światło na przyszłość do ignorowania kodeksu wyborczego, który za jego sprawą okazał się nieobowiązującym w Gminie Jarocin prawem. Fakt poświadczenia oczywistej nieprawdy w dokumentach przez Tadeusza Walczaka też okazał się dla organów ścigania mało znaczącym występkiem.

Bardzo długi czas jaki mijał od dnia zgłoszenia sprawy na jarocińskim komisariacie zmobilizował nas do wystąpienia o umożliwienie wglądu w materiały zgromadzone w postępowaniu. Oczywiście zaskoczenia nie było!

Faktury za publikacje wyborcze w „Gazecie Jarocińskiej” i w „JAPIKU” zostały zapłacone przez Stowarzyszenie „Ziemia Jarocińska”, któremu prezesuje burmistrz Adam Pawlicki i co ciekawe – płatnikiem była też doskonale nam znana w Jarocinie firma „Prmotion” Sp. z o.o.

Warto też dodać, że na dzień wglądu w materiały śledztwa nie zawierały one dowodu na uregulowanie płatności za wynajęcie sali wiejskiej w Wilkowyi na zebranie wyborcze z mieszkańcami tego sołectwa. Przesłuchani zostali też członkowie komitetu wyborczego i osoby odpowiedzialne za finanse w instytucjach nielegalnie finansujących kampanię Michała Fijałkowskiego: Tadeusz Walczak, Agnieszka Stachowiak, Maciej Konieczny, czy Mariusz Gryska.

Mając na uwadze to, że podobnie, jak to miało miejsce we Wrocławiu, gdzie po pierwszym umorzeniu sprawą ponownie zajęło się CBA, dlatego ograniczamy się do upublicznienia tylko nielicznych faktów z tej sprawy. Są to jednak bardzo istotne szczegóły i informacje, które pozwalają twierdzić, że w Jarocinie mamy kulawą demokrację opartą o nieuczciwe wybory z burmistrzem Pawlickim w tle!

Niestety, państwowe służby prawne, których obowiązkiem jest stać na straży ochrony mechanizmów demokratycznych nie dostrzegły kolejny już raz w Jarocinie problemu łamania praworządności samorządowej!

Walczak Jerzy