Nowe fakty ws mieszkań czynszowych

W dniu wczorajszym w ratuszu obradowali radni z Komisji Budżetu i Finansów. Tematem pracy był projekt budżetu i wieloletnia prognoza finansowa. W obradach uczestniczyli też prezesi spółek komunalnych, bo nikt inny, jak budżet gminy dźwiga ciężar spłaty większości zobowiązań, które powstały w spółkach.

Pierwszym z prezesów pytanym przeze mnie i radnego Marcina Półrolniczaka, który musiał rozwiać nasze wątpliwości dotyczące wielkości środków zaplanowanych do przekazania spółce z gminnej kasy był Jerzy Wolski z JTBS. 

Jak nietrudno się domyśleć, chodziło o finansowanie budowy kilkuset mieszkań czynszowych w Jarocinie.

Każde kolejne pytanie i każda kolejna odpowiedź prezesa wskazywały na to, że koszt tej sztandarowej inwestycji jest zgoła inny od tego, który istnieje w naszej świadomości.

Okazało się, że kwota 61 888 500,00 złotych zapisana w prognozie finansowej na lata 2015 – 2041 do przekazania spółce w corocznych ratach stanowi 65% całości powstałego zobowiązania wobec instytucji, która finansuje budowę mieszkań „Pawlicki+”!

Pozostałe 35% długu obsługuje spółka prezesa Wolskiego z wpływów z czynszów i kaucji za wynajmowane mieszkania wybudowane w tym systemie.

Nie będzie więc błędem przypuszczenie, że prawdziwy koszt budowy mieszkań może się kształtować w granicach 95 milionów!

Wielkość ta może pozwalać wątpić w sens ekonomiczny tej inwestycji.

Należy tu przypomnieć, że z przekazu medialnego, jaki do nas docierał wynikało, że konstrukcja finansowa zastosowana przy tej inwestycji miała gwarantować po stronie Gminy Jarocin przy wybudowaniu 540 mieszkań koszt 34 milionów i podobny koszt – 34 milionów po stronie JTBS.

http://www.jarocinska.pl/artykuly/xxxv-sesja-rady-miejskiej-prezes-jtbs-haslo-400-mi,59729.htm

Jaka jest więc prawda o kosztach budowy mieszkań czynszowych w Jarocinie?

Wraz z radnym Półrolniczakiem zobowiązaliśmy prezesa Wolskiego do przekazania nam wszystkich materiałów związanych z finansowaniem budowy mieszkań czynszowych.

Prosimy więc o cierpliwość. O naszych ustaleniach w tej sprawie poinformujemy po zapoznaniu się z informacjami ze spółki JTBS.

Walczak Jerzy