Mieszkaniowa ściema

Budowa mieszkań czynszowych przez nasz gminny samorząd zdominowała w pewnym okresie informacje medialne o naszym regionie – zarówno w publikatorach regionalnych, ale też ogólnopolskich.

Szczegóły tego przedsięwzięcia zawarte w porozumieniu Gminy Jarocin i jej spółki „JTBS” z  Funduszem Municypalnym FIZ AN (Fundusz Municypalny), zarządzanym przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A. były dla nas niedostępne, bo objęte tajemnicą.

Swoją wiedzę w tym zakresie zmuszeni byliśmy czerpać z mediów i gminnych publikacji propagandowych.

Jedną z nich była bardzo szczegółowa relacja redaktora Nawrockiego z „Gazety Jarocińskiej” z obrad Rady Miejskiej, podczas której radni na podstawie prezentacji prezesa Wolskiego decydowali o wejściu Gminy Jarocin w ten projekt.

Motywami przewodnimi relacji gazety z XXXV sesji stały się poniższe bon moty Jerzego Wolskiego:

„Hasło 400 mieszkań stało się już nieaktualne, ponieważ my jesteśmy przygotowani na budowę 540 mieszkań”

„Prezes prostuje też wcześniejsze założenia – gmina nie będzie wykładała 68 mln zł tylko 34 mln zł”  

„Spłatę będziemy realizować z czynszu”

Równie optymistycznie brzmiały doniesienia z gminnej strony internetowej o podpisanym porozumieniu i maksymalnie 50 milionach, za które sugerowano nam – powstanie 400 mieszkań. Z czasem rozmach marzeń ograniczył się do 366 mieszkań, ale 50 milinów kosztów  już się nigdy nie skurczyło. 

Jeśli ktoś miał jeszcze jakieś wątpliwości, to publikacja promocyjna w „Wieściach z wycieraczki” nie pozostawiała złudzeń. Burmistrz wychwalał prezesa Wolskiego wskazując na wybudowanie 366 mieszkań za 50 milionów złotych, jako ogromny sukces spółki JTBS i jej sternika.

Niestety, dokumenty finansowe gminy zawierały w mojej ocenie spore nieścisłości w paragrafach dotyczących spłaty zobowiązań powstałych po realizacji programu mieszkaniowego „Pawlicki Plus”, a wyjaśnienia prezesa Wolskiego nie pokrywały się z jego zapewnieniami sprzed roku.

Prezes spółki został zobowiązany do ponownego przedstawienia radnym sposobu finansowania budowy mieszkań czynszowych.

Prawda okazała się druzgocząca!

Nie wybudowano 540 mieszkań, ale 400 też nie. Mamy 366 lokali, których koszt wybudowania nie wyniósł 50 milinów, a jedyne

87 606 348,00!

Fakty wskazują na to, że inwestycja została wbrew przekazywanym, lub celowo zatajanym informacjom dokapitalizowana przez spółkę celową, a łączny koszt tej pomocy to dodatkowe

29 714 726,00!

W sumie pod wodzą Adama Pawlickiego i Jerzego Wolskiego powstać ma 17788 m² powierzchni mieszkalnej w lokalach czynszowych, a koszt budowy 1 m² wyniesie około

4 925,02 zł.

Należy tą informację uzupełnić o fakt taki, że zapowiadany koszt budowy 1 m² miał nie przekroczyć 

2 400,00 zł.

Na dzień dzisiejszy nadal nie została zakończona budowa części mieszkań w Jarocinie przy ulicy Siedlemińskiej. Wykonawca opuścił plac budowy.

cdn.