Burmistrz ukarany naganą

Adam Pawlicki został ukarany naganą za rażące naruszenie prawa, do którego doszło przy rozliczeniu dotacji dla klubu sportowego JKS Jarota Jarocin. Dotacja została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, a odsetki naliczono z zaniżeniem ich wysokości.

Nagana to także skutek zamówienia robót budowlanych w gminnych placówkach oświatowych w Wilkowyi i w przedszkolu przy ulicy Hallera w Jarocinie. Celowe podzielenie zamówienia na kilka mniejszych robót pozwoliło pominąć procedurę przetargową, czym naruszono prawo zamówień publicznych.

Służby finansowe ustaliły, że sprawcą znaczącego naruszenia prawa finansowego i prawa przetargowego był zastępca burmistrza Robert Kaźmierczak. Dopuścił się on nieprawidłowości przy pełnej aprobacie i za wiedzą Adama Pawlickiego.

Komisja Orzekająca w swym postanowieniu wskazała na brak skutecznego nadzoru burmistrza nad bezpośrednio podległym pracownikiem, co doprowadziło do wielokrotnego, poważnego naruszenia prawa.

Nie mogło być mowy o odstąpieniu od wymierzenia surowej kary.

Nagana niesie za sobą skutki ujemnej lub negatywnej oceny kwalifikacyjnej burmistrza.

Orzeczenie RKO wraz z uzasadnieniem

Walczak Jerzy