Budowa łącznika pod okiem CBA

Do wiadomości stowarzyszenia Jarociński Ruch Samorządowy wpłynęło zawiadomienie, którego adresatem jest CBA, o możliwych NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH związanych z przetargiem i realizacją inwestycji – budowa łączników drogowych między ul. Wrocławską i ul. Śródmiejską.

W świetle zgromadzonych materiałów istnieje duże prawdopodobieństwo, że treść ogłoszenia o przetargu na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru oraz zapisy w ogłoszeniu o przetargu mogły faworyzować jarocińską firmę budowlaną.

 

Przykładowo w dokumentach przetargowych podano, że m.in. zastosowany piasek – oprócz konieczności spełniania określonych parametrów technicznych – MUSIAŁ być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. W takim wypadku faworyzowany był wykonawca, który mógł liczyć na PRZYCHYLNOŚĆ Inspektora Nadzoru. A któż jak nie jarocińska firma mogłaby na taką przychylność liczyć?

 

Jeśli podejrzenia się potwierdzą, będzie to dowód na to, że oba przetargi mogły być „ustawione”. Pierwszy – pod konkretną osobę pełniącą obowiązki inspektora, a drugi – pod konkretną firmę – wykonawcę robót budowlanych.

 

Aktualnie nie mamy wiedzy, na jakim etapie jest śledztwo. Jeśli będziemy mieć jakiekolwiek nowe informacje, natychmiast podamy je do publicznej wiadomości.

Zarząd Stowarzyszenia