Rejest umów – gmina

2014

Grudzień

 

2015

Styczeń

Luty

 

Umowy zlecenia za styczeń – luty 2015 r.

Marzec

Porozumienia

Umowy zlecenia

Dochody

Wydatki

Kwiecień

 Porozumienia

Umowy zlecenia

Dochody

Wydatki

Maj

 Porozumienia

Umowy zlecenia

Dochody

Wydatki

Czerwiec

 Porozumienia

Umowy zlecenia

Dochody

Wydatki

Lipiec

 Porozumienia

Umowy zlecenia

Dochody

Wydatki

Sierpień

 Porozumienia

Umowy zlecenia

Dochody

Wydatki

Wrzesień

  Porozumienia

Umowy zlecenia

Dochody

Wydatki

Październik

  Porozumienia

Umowy zlecenia

Dochody

Wydatki

Listopad

Porozumienia

Umowy zlecenia

Dochody

Wydatki

Grudzień

Porozumienia

Dochody

Wydatki

2016

Styczeń

Porozumienia

Dochody

Zlecenia

Wydatki

Luty

Porozumienia

Dochody

Zlecenia

Wydatki

Marzec

Porozumienia

Dochody

Zlecenia

Wydatki

Kwiecień

Porozumienia

Dochody

Zlecenia

Wydatki

Maj

Porozumienia

Dochody

Zlecenia

Wydatki

Czerwiec

Porozumienia

Dochody

Zlecenia

Wydatki

Lipiec

Porozumienia

Dochody

Zlecenia

Wydatki

Sierpień

Porozumienia

Dochody

Zlecenia

Wydatki

  W umowie o numerze WF/I/547/2016 z dnia 27.07.2016r.,  zawartej  w rejestrze umów wydatkowych za miesiąc LIPIEC 2016 została omyłkowo podana wartość umowy netto (1 090,00 zł ).  Kwota brutto, a zarazem maksymalna wartość wyżej wymienionej umowy brutto  wynosi 1 340,70 zł

Wrzesień

Porozumienia

Dochody

Zlecenia

Wydatki

Październik

Dochody

Zlecenia

Wydatki

JRS | Jarociński Ruch Samorządowy