Program

Program

I Kultura, edukacja i sport:

 1. Instytucje kultury:
 2. a) utworzenie Jarocińskiego Centrum Kultury przez połączenie obecnie istniejących w Jarocinie instytucji kultury (JOK , Muzeum Regionalne w Jarocinie wraz ze Spichlerzem Polskiego Rocka),
  b) powołanie przy Jarocińskim Centrum Kultury biura festiwalowego Jarocin Festiwal.

 3. Remont amfiteatru.
 4. Kontynuacja procesu cyfryzacji szkół.
 5. Wyrównywanie szans edukacyjnych z wykorzystaniem środków unijnych.
 6. Wspieranie stowarzyszeń i osób prowadzących niepubliczne placówki oświatowe.
 7. Remonty świetlic wiejskich z wykorzystaniem funduszy unijnych.
 8. Wspieranie aktywności seniorów.
 9. Wspieranie działalności stowarzyszeń.
 10. Stworzenie toru crossowego.
 11. Rewitalizacja zespołu Parkowo – Pałacowego w Jarocinie
 12. Czynne wsparcie przygotowań związanych z 100 – rocznicą wybuchu
  Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919 r.

II Administracja i bezpieczeństwo:

 1. Wykorzystanie sieci internetowej Jarocina do monitoringu miejsc publicznych (place zabaw, parki itp.).
 2. Reorganizacja Straży Miejskiej poprzez przekształcenie w wydział działający w strukturach UM .
 3. Pozostawienie w strukturach Urzędu Miejskiego w Jarocinie komórki odpowiedzialnej za zamówienia publiczne.
 4. Wydawanie biuletynu informacyjnego.
 5. Odnowienie bazy sprzętowej drużyn OSP.

III Gospodarka odpadami komunalnymi:

 1. Obniżenie obciążeń mieszkańców związanych z wywozem śmieci poprzez podział gminy na dwa sektory: tzw. miejski i wiejski:
 2. a) sektor miejski – odbiór śmieci na dotychczasowych zasadach,
  b) sektor wiejski –odbiór śmieci zmieszanych raz w miesiącu (tak było przed wejściem ustawy).

IV Spółki gminne:

 1. Analiza kosztów generowanych przez spółki mających wpływ na budżet Gminy Jarocin.
 2. Restrukturyzacja spółek, których działalność i ujemny wynik generuje koszty dla budżetu.

V Infrastruktura drogowa:

 1. Przygotowanie i wdrożenie systemu połączonych ze sobą ścieżek rowerowych z uwzględnieniem istniejących oraz planowanej ścieżki do Goliny wzdłuż drogi nr 15.
 2. Rozbudowa infrastruktury dróg gminnych finansowana ze środków budżetowych i środków zewnętrznych.
 3. Przygotowanie planu reorganizacji ruchu samochodowego w Jarocinie w celu dostosowania go do potrzeb ,będących pochodną budowanej obwodnicy w ciągu drogi S11.

VI Przedsiębiorczość:

 1. Okresowe zwolnienie z podatku od nieruchomości w wysokości:
 2. a) 1 rok – 100%
  b) 2 rok – 50%
  c) 3 rok – 25%
  dla nowych inwestycji związanych wyłącznie z działalnością gospodarczą
  prowadzoną na terenie Gminy Jarocin, a zakończonych po 1 stycznia 2014 roku.
  Powyższa ulga nie dotyczy inwestycji realizowanych przez spółki gminne.

 3. Rozważenie zmiany przeznaczenia terenu strefy ekonomicznej w Golinie .
JRS | Jarociński Ruch Samorządowy