O nas

Stowarzyszenie „Jarociński Ruch Samorządowy” zostało zarejestrowane w Starostwie Powiatowym w Jarocinie w dniu 5 grudnia 2013 roku.

W skład Zarządu weszli jego założyciele:

Prezes JRS – Jerzy Walczak
Zastępcą prezesa JRS – Jacek Kardach
Sekretarz – Jarosław Andrzejak

Głównym celem Jarocińskiego Ruchu Samorządowego jest prowadzenie działań na rzecz wspierania i promowania społeczeństwa obywatelskiego oraz samorządowej aktywności mieszkańców naszego regionu.

Mieszkańcy gminy Jarocin i powiatu jarocińskiego w swej zdecydowanej większości nie uczestniczą, a wręcz nie identyfikują się z samorządem, bardzo często manifestując swoją postawą obojętność do tego, co się wokół nich dzieje. Świadomie nie korzystają oni z przysługujących im praw demokratycznych, na mocy których mogą realnie wpływać na sposób zarządzania i wydawania środków publicznych oraz decydowania o rozwoju i przyszłości ich regionu.
Uważamy, że poprzez naszą inicjatywę uda się powiększyć krąg ludzi świadomych mechanizmów samorządowych, ale też aktywnych i nieobojętnych na otaczającą ich rzeczywistość.
Forma stowarzyszenia ma umożliwić jego członkom i sympatykom aktywne uczestnictwo w codziennym życiu samorządowym, w wyrażaniu opinii o ważnych kwestiach dotyczących naszego regionu, w recenzowaniu decyzji i wizji władz samorządowych, ale też w promowaniu i wdrażaniu swoich pomysłów na sam Jarocin i jego obywateli.

JRS | Jarociński Ruch Samorządowy