Author Archives: admin

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia „Jarociński Ruch Samorządowy”

W związku z precedensem, do którego doszło podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 10 października, a związanego z wprowadzeniem do porządku obrad przez burmistrza Pawlickiego punktu

Organizacyjna klapa festiwalu

„Jarocin Festiwal” przez wiele lat jego organizacji stał się marką – kluczową w promocji naszego regionu. Przeżywał swoje lata ogromnej popularności, ale pamiętamy też smutny czas lat dziewięćdziesiątych, gdy nie organizowano festiwalu.

Mieszkaniowa ściema cd.

Zapowiedziana w ostatnim czasie przez zarząd JTBS Sp. z o.o. operacja „ujednolicenia” stawek czynszowych, co dla wielu najemców oznacza sporą podwyżkę stawek czynszu, jest chyba bardzo dobrym momentem na to,

Świętochłowice – Jarocin

Przed kilkoma dniami pojawiła się w mediach informacja o kolejnym samorządzie, którego sytuacja finansowa grozi podobnymi konsekwencjami, jak w przypadku gminy Ostrowice, czyli bankructwem.

Mieszkaniowa ściema

Budowa mieszkań czynszowych przez nasz gminny samorząd zdominowała w pewnym okresie informacje medialne o naszym regionie – zarówno w publikatorach regionalnych, ale też ogólnopolskich.

Z festiwalem jesteśmy daleko w lesie

Myślę, że głównie mediom ogólnopolskim, ale też w pewnej części naszym lokalnym publikatorom należą się duże podziękowania za pochylenie się nad losem i przyszłością naszego jarocińskiego festiwalu rockowego,

Czy festiwal jest jeszcze naszym priorytetem?

Ubiegłoroczna edycja naszego rockowego festiwalu pokazała, że impreza ta osiągnęła najniższe loty w swej historii. Może gorzej było tylko w latach, gdy jej wcale nie organizowano.

Braki w wiedzy czy celowe wprowadzanie radnych w błąd?

Obrady ostatniej styczniowej sesji miejskich rajców zdominowały uchwały związane ze zbywaniem gminnej kanalizacji deszczowej spółce PWiK oraz zakup od niej przez Gminę Jarocin nowo wybudowanego gazociągu.

Widzi u kogoś pod lasem a nie u siebie pod nosem

Każdy kto miał okazję uczestniczyć w sesjach, lub w posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w Jarocinie w obecnej kadencji, lub obserwował przebieg sesji w internecie, to miał okazję przekonać się, że burmistrz Pawlicki

Opinia Klubu Radnych „Dialog i Zaufanie” w sprawie projektu budżetu Gminy Jarocin na 2019 rok

Ocenę i analizę każdego projektu budżetu należy dokonywać w oparciu o zapisy wieloletniej prognozy finansowej, której zakres musi obejmować czas spłaty zobowiązań spoczywających na gminnych finansach. W naszym wypadku, to aż 2041 rok.

Nowe fakty ws mieszkań czynszowych

W dniu wczorajszym w ratuszu obradowali radni z Komisji Budżetu i Finansów. Tematem pracy był projekt budżetu i wieloletnia prognoza finansowa. W obradach uczestniczyli też prezesi spółek komunalnych,

Wyższe podatki

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą na terenie Gminy Jarocin, to zapłacisz z tego tytułu wyższe podatki od gruntów i budynków, które do tego celu wykorzystujesz.