Aktualnosci

Nieuczciwe wybory w Wilkowyi (2)

3 grudnia 2016 roku Wojewoda Wielkopolski zdecydował o uruchomieniu procedury wyborczej związanej z wakatem radnego Rady Miejskiej w Jarocinie w okręgu wyborczym nr 6 – Wilkowyja. Więcej...

Nieuczciwe wybory w Wilkowyi (1)

Wiele w ostatnim czasie przy okazji prac parlamentarnych nad zmianami w zapisach prawa wyborczego mówiło się o nieszczelności obowiązujących zasad wyborczych, które umożliwiają nielegalne i nieuczciwe wpływanie na końcowy wynik wyborów. Więcej...

Grunty za miliony ale bez zasad

Rajcy miejscy zdecydowali o przeznaczeniu w 2018 roku kwoty 5,3 miliona złotych na zakup gruntów pod inwestycje. Kwota wydaje się niebagatelna, dlatego mamy prawo oczekiwać od burmistrza  rozsądnego, ale głównie racjonalnego wydatkowania tych środków. Więcej...

Sprawa „Hallera” i „Wilkowyi” ponownie na wokandzie

W dniu 19 marca 2018 roku, o godzinie 12.30 odbędzie się rozprawa przed Główną Komisją Orzekającą. W roli obwinionego wystąpi nasz włodarz. Sprawa jest pokłosiem odwołania Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych od orzeczenia Regionalnej Komisji Orzekającej w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2017 roku. Więcej...

Adam Pawlicki kolejny raz w roli obwinionego

23 marca 2018 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu rozpoznana zostanie przez Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych sprawa przeciwko Adamowi Pawlickiemu. Więcej...

Kanbud podsumowanie

Publikacje dokumentów, które dotyczyły powstania firmy "Kanbud", ale także wspomnień materiałów prasowych z tamtego okresu dotyczących tych wydarzeń na stronach portalu ojarocinie.pl zobowiązują nas do podsumowania i wyciągnięcia wniosków, Więcej...

Jak to z Kanbudem było cd

Skoro w oparciu o kontrolę RIO obudziliśmy wspomnienia dotyczące "Kanbudu"- historycznej prywatyzacji gminnego majątku, to nieodzownym wydaje się przypomnieć jak na te fakty zareagowali wówczas radni. Więcej...

Parafraza

W minionym tygodniu przez kilkadziesiąt minut burmistrz Pawlicki i w połowie jego zastępca - Gibasiewicz Witosław w oparciu o kręgosłup prawny p. Czerwińskiego zbawiali świat. Dzięki relacji mediów z tego wydarzenia mieliśmy okazję w tym epizodzie pośrednio uczestniczyć. Więcej...

Jak to z Kanbudem było

Bardzo często w jarocińskim dyskursie publicznym dotyczącym zamówień publicznych i metod nieuczciwego przejmowania majątku publicznego przez podmioty prywatne pojawia się w negatywnym przekazie nieistniejąca już firma "Kanbud". Myślę, Więcej...
JRS | Jarociński Ruch Samorządowy